Pedro Montes - Texas StrikersThomas Shenton - Texas StrikersEdgar Palacios - Texas StrikersDaniel Ortiz - Texas Strikers